Preliminarni rezultati Konkursa Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK objavilo je preliminarne rezultate konkursa za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2020/21. godinu.


scholarship banner

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imali su redovni studenti koji prvi put upisuju godinu studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u BiH, uz uslov da imaju prebivalište na području BPK Goražde najmanje tri godine, da su državljani BiH, da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca, te da nisu studenti koji studiraju u Goraždu.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport ove godine će stipendirati tri grupe studenata, a studentske stipendije bit će u rasponu od 130 do 190 KM.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Iz Ministarstva napominju da je Preliminarna rang listu objavljena na službenoj internet stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde www.bpkg.gov.ba i na nju podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora, a prigovor se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 8 (osam) dana počev od dana objave Preliminarne rang liste na službenoj internet stranici (12.04.2021.) i oglasnoj tabli u zgradi Vlade Bosanskopodrinjskog kantona Goražde.

Preliminarnu lista dobitnika studentskih stipendija za 2020/21. godinu pogledati na službenoj web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.