Predstavljen FIS Univerziteta u Sarajevu

Cjelokupan proces razvoja i implementacija projekta započet je u vrijeme globalne pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.


Foto: UNSA.ba
Foto: UNSA.ba

Finansijski informacioni sistem (FIS) Univerziteta u Sarajevu predstavljen je u ponedjeljak 6. septembra 2021. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Cjelokupan proces razvoja i implementacija projekta započet je u vrijeme globalne pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Postupajući u skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama od strane Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva, radilo se pod otežanim, vanrednim okolnostima.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Softver i njegove komponente predstavili su Emir Čaušević, direktor razvoja kompanije Orbicode d.o.o., i Merisa Kurtanović, šefica računovodstva Univerziteta u Sarajevu, nakon čega su rektor prof. dr. Rifat Škrijelj i prorektor za finansije prof. dr. Tarik Zaimović, predsjedavajućoj i članovima Stručne komisije jedinstvenog Finansijskog informacionog sistema UNSA uručili zahvalnice za učešće i uspješan rad na razvoju ovog sistema.

Finansijski informacioni sistem (FIS) predstavlja jedinstven informacioni sistem svih organizacionih i podorganizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te osigurava punu podršku funkcijama finansija i računovodstva, izradi i planiranju budžeta, izmjenama i dopunama budžeta, planiranju i realizaciji javnih nabavki, te različitim oblicima zakonom propisanog, ad hoc i menadžerskog izvještavanja.

Informaciono rješenje osigurava punu operativnu uvezanost svih navedenih komponenti, sub-komponenti i funkcija na svim organizacionim jedinicama Univerziteta, te osigurava nesmetano procesno uvezivanje prema službama Rektorata, kao i trezorskom informacionom sistemu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.