Predbolonjski studenti su od 2012. mogli podnijeti zahtjev za izjednačavanje zvanja

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) iz 2012. godine, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, data je saglasnost visokoškolskim ustanovama da na zahtjev studenata mogu izvršiti ekvivalenciju stručnog zvanja, kako bi usaglasili predbolonjske titule s onim stečenim po Bolonjskom sistemu.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Na prijedlog određenog broja visokoškolskih ustanova UNSA, u cilju potpune integracije Univerziteta i osiguravanja uslova za prohodnost studenata koji su završili studij prije uvođenja Bolonje, Senat je dao saglasnost za ekvivalenciju zvanja.

Tako od 2012. godine visokoškolske ustanove UNSA zbog razlike u nastavnom planu i programu, različitog trajanja studija i drugih okolnosti, kandidatima koji podnesu zahtjev za ekvivalenciju zvanja mogu organizovati polaganje dodatnih ispita i eventualno izradu završnog rada.

Određeni fakulteti upućivali su i javne pozive zainteresiranim kandidatima koji žele da im se predbolonjsko zvanje koje su stekli izjednači sa zvanjem koje odgovara bolonjskom sistemu obrazovanja.

Broj predmeta koje su studenti trebali polagati kao razliku zavisi od fakulteta i broja ETCS bodova, kako bi predbolonjski studenti imali isti broj bodova kao i oni koji su završili master studij po Bolonji.

Ekvivalencija zvanja se i podrazumijevala uvođenjem Bolonje, ali na osnovu važećih zakonskih propisa svaka visokoškolska ustanova o tome mora odlučiti na pojedinačan zahtjev kandidata.

Predbolonjski studenti su od 2012. mogli podnijeti zahtjev za izjednačavanje zvanja s master studijem 2

Prošlosedmična informacija Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS da je Senat podržao zaključak o izjednačavanju predbolonjskih zvanja sa master studijem izazvala je mnogo bure u javnosti.

– Taj zaključak mora proći verifikaciju organizacionih jedinica u svakom konkretnom slučaju, zato što takav zaključak podrazumijeva poštivanje svih dokumenata izdatih prema važećim zakonima KS. Ne može jedan zaključak Senata biti stariji od svih zakonski izdatih dokumenata poput diploma i akata koji ih prate, istakao je u razgovoru za Klix.ba novoizabrani rektor UNSA Rifat Škrijelj.

Suština je da su studenti koji su završili studij prije uvođenja Bolonje od 2012. godine mogli podnijeti zahtjev da im se izvrši ekvivalencija zvanja, ali uz poštivanje zakonskih odluka, odnosno usklađivanje bodova četverogodišnjeg predbolonjskog studija sa bodovima koje podrazumijeva master studij.

– To su ozbiljne stvari, ne može se izjednačiti nešto što je stečeno prije Bolonje i nešto što se steklo po Bolonji, a da se prije toga ne usaglasi sa zakonskim okvirima i dokumentima koji su vrijedili pa da se tek onda donese zaključak. Ne mogu se jednim zaključkom Senata ignorirati sva zakonska rješenja koja su vrijedila i koja i dalje vrijede, objašnjava Škrijelj.

Postavlja se pitanje zbog čega je onda Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS jednim zaključkom željelo riješiti pitanje ekvivalencije zvanja, ako je i prije toga postojao sistem ekvivalencije.

Jasno je da BiH mora imati jasno definisan sistem vrednovanja i ekvivalencije predbolonjskih i bolonjskih diploma, kako bi bili usklađeni sa direktivima Evropske unije, što je naknadnim saopćenjem potvrdio i Univerzitet u Sarajevu, kazavši da je odluku o ekvivalenciji diploma moguće donijeti samo na državnom nivou, a nikako kantonalnom.

(Klix.ba)