Poziv za učešće u projektu “Na mojoj koži”

Omladinska novinska asocijacija u BiH i Omladinski magazin Karike, uz podršku USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), realizuju projekat "Na mojoj koži", čiji je glavni cilj doprinijeti većoj i boljoj informisanosti, edukovanosti i nivou kritičkog mišljenja kod mladih o temi ljudskih prava.


“Na mojoj koži” je projekat čiji je glavni cilj informisati i edukovati mlade o njihovim, ali i tuđim ljudskim pravima na inovativan i zanimljiv način kroz formu kviza, bloga, fotografije, video priče, podcasta i javne debate.

Advertisements

Teme kojima će se projekat baviti su: radnička prava, poštovanje prava mladih u javnim institucijama i implementacija Zakona o mladima, etnička i vjerska ljudska prava, prava žena, ljudska prava LGBTIQ+ osoba u BiH, kao i mladih s invaliditetom.

Najveća korist ovog projekta se ogleda u tome što omogućuje mladima da javno ispričaju svoje lične priče kršenja ili poštovanja njihovih ljudskih prava, te ih ohrabruje i motiviše da ne odustaju olako od borbe na konkretnom planu za svoja, ali i tuđa ljudska prava.

Advertisements

Kandidati koji apliciraju treba da u formi bloga, teksta, audio ili video formata ispričaju kako je (ne)poštovanje određenog ljudskog prava utjecalo na njihov svakodnevni život, emotivno stanje i mentalno zdravlje.

Svoje radove je potrebno dostaviti na e-mail adresu: redakcija.karike@gmail.com. Autori odabranih i objavljenih radova dobit će honorar u iznosu od oko 145 KM.

Sve detaljnije informacije o konkursu nalaze se na linku.