Povećanje broja nezaposlenih u FBiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH u junu 2012. godine bio je 439.094 dok je u junu ove godine broj bio 435.294 što znači da imamo pad za neke 4.000 dok je indeks bio 99,1 što znači da 1 posto zaposlenih ima manje u Federaciji nego što smo imali u junu 2012. godine, kazao je predsjednik Privredne komore Federacije BiH Jago Lasić.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Broj zaposlenih u Federaciji BiH u junu 2012. godine bio je 439.094 dok je u junu ove godine broj bio 435.294 što znači da imamo pad za neke 4.000 dok je indeks bio 99,1 što znači da 1 posto zaposlenih ima manje u Federaciji nego što smo imali u junu 2012. godine, kazao je predsjednik Privredne komore Federacije BiH Jago Lasić.

Advertisements
Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

U BiH broj zaposlenih u junu prošle godine bio je 690.406, dok je broj zaposlenih u junu ove godine 686.299, to znači manje za 0,6 posto, prenosi portal Klix.ba.

Broj nezaposlenih u Federaciji se povećao u odnosu na juni prošle godine s 374.315 na 385.253 ili za 2,9 posto dok se broj nezaposlenih u BiH povećao za 1,9 posto odnosno s 538.151 na 548.307.

Bruto plaće u Federaciji BiH u odnosu na isto razdoblje povećane su za tri konvertibilne marke odnosno sa 1.255 na 1.258. Što se tiče BiH bruto plaće su ostale iste, 1.283 konvertibilne marke.

Neto plaća na području Federacije BiH s 823 popela se na 825 konvertibilnih maraka, a na nivou BiH nije došlo do pomjeranja visine plaća, ostala je 822 konvertibilne marke.

– Što se tiče same industrije, uspoređujući šesti mjesec prošle i ove godine na nivou Federacije BiH, proizvodnja je manja za 2,7 posto. Sedmi mjesec ove godine u odnosu na sedmi mjesec prošle godine 0,1 posto je povećana industrijska proizvodnja dok je kumulativno za svih 7 mjeseci u odnosu na 7 mjeseci protekle godine industrijska proizvodnja veća za 7 posto. Na nivou BiH proizvodnja je kumulativno povećana za 6,7 posto, istaknuo je Lasić.

Proizvodnja energije na razini Federacije BiH za sedam mjeseci ove godine u odnosu na sedam mjeseci prošle godine povećana je za 3,6 posto, a na razini BiH 3,7 posto, kazao je Lasić ističući kako je najveći doprinos tomu dala dobra hidrološka godina.

Advertisements

Što se tiče kapitalnih proizvoda kada se usporedi 7 mjeseci ove godine sa prošlom godinom kumulativno povećanje je 42,1 posto na razini FBiH, dok je u BiH to bilo 24,2 posto što znači da je jedan veći dio investicija završio, kazao je Lasić.

Što se tiče izvoza na nivou Federacije BiH za prvih sedam mjeseci protekle godine bio je 3 milijarde 49 miliona KM, a za isto razdoblje ove godine 3 milijarde 329 miliona ili 9,2 posto više u ovoj godini. Na nivou BiH za prvih sedam mjeseci prošle godine izvoz je bio 4 milijarde 565 miliona KM, a u istom razdoblju ove godine bio je 4 milijarde 950 miliona ili 8,4 posto više u ovoj godini.

Što se tiče uvoza na razini BiH za prvi sedam mjeseci prošle godine bio je 5 milijardi 702 miliona KM, a u istom razdoblju ove godine bio je 5 milijardi 635 miliona dok je na nivou BiH uvoz u protekloj godini bio 8 milijardi 697 miliona, a u ovoj godini 8 milijardi 568 miliona KM.

To se odrazilo na pokrivenost uvoza izvozom tako da je postotak pokrivenosti za prvih sedam mjeseci protekle godine bio 53,5 posto u Federaciji BiH, dok je ove godine u istom razdoblju bio 59,1 posto ili 10, 5 posto više nego u prethodnoj godini. Na razini BiH pokrivenost se kretala 52,5 posto pa je ove godine porasla na 57,8 posto ili 10,1 posto više, kazao je Lasić.

Prema njegovim riječima, veći postotak pokrivenosti rezultirao je manjim deficitom tako da je deficit s 2 milijarde 653 miliona smanjen na 2 milijarde 306 miliona ili 86,9 posto izvršenja ili 13,1 posto je deficit manji nego u protekloj godini. Na razini BiH taj deficit je manji za 12,4 posto odnosno sa 4 milijarde 132 miliona smanjio se na 3 milijarde 618 miliona KM, kazao je, između ostalog, predsjednik Privredne komore FBiH Jago Lasić.

(FENA/Klix.ba)