Potpisivanje ugovora sa stipendistima Ministarstva za boračka pitanja TK 30. maja u Tuzli

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona će u srijedu, 30. maja ove godine, s početkom u 11,00 sati, u velikoj sali Bosansko kulturnog centra Tuzla upriličiti potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, za akademsku 2017/18. godinu


vlada tk

Iz Ministarstva napominju da su studenti prilikom potpisivanja ugovora obavezni predočiti ličnu kartu, priložiti dokaz o upisanom ljetnom semestru u tekućoj akademskoj godini, bez kojeg ne mogu potpisani ugovor i ponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili isti.

Učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za školsku 2017/18. godinu, ugovore će potpisivati u Službi za boračko – invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, počev od 30.05.2018. godine do 08.06.2018. godine, a kandidati koji do 8. juna ne potpišu ugovore, smatrat će se da je odustao od stipendije.

(Stipendije.ba)