Obezbijeđeno je ukupno 18 punih stipendija. Stipendija obuhvata 15-dnevni program, mentorstvo, sesije govornika, 6 ECTS bodova, putovanje i smještaj.

Polovina stipendija je rezervisana za ženske kandidate.

Kandidati sa Zapadnog Balkana svoje prijave trebaju dostaviti do 04. juna 2018. godine Evropskom institutu za inovacije sa naznakom za „OSCE stipendijski program“.

Sve informacije o programu mogu se naći na ovoj web stranici.

(mpr.gov.ba)