Postani član Kluba omladinskih politika

Sarajevo - Klub omladinskih politika (KOP) je neformalno tijelo mladih formirano od strane Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo koje će djelovati u periodu od septembra do novembra 2013. Glavni cilj osnivanja KOP-a je da mladi u opuštenoj atmosferi razgovaraju i kreiraju preporuke za Strategiju za mlade Kantona Sarajevo.


klub omladinskih politika

Sarajevo – Klub omladinskih politika (KOP) je neformalno tijelo mladih formirano od strane Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo koje će djelovati u periodu od septembra do novembra 2013. Glavni cilj osnivanja KOP-a je da mladi u opuštenoj atmosferi razgovaraju i kreiraju preporuke za Strategiju za mlade Kantona Sarajevo.

Postani član Kluba omladinskih politika
Postani član Kluba omladinskih politika

Članovi/ice KOP-a će kreirati preporuke za Strategiju za mlade Kantona Sarajevo kroz 5 interaktivnih sesija, pri čemu će svaka sesija biti vezana za jednu omladinsku politiku koju obuhvata Strategija. Te omladinske politike su: zapošljavanje, obrazovanje, kultura i sport, informisanje i socijalna politika i zdravstvo.

Sesije će se održavati svake ili svake druge subote u periodu septembar-novembar 2013.

Vijeće mladih Stari Grad je za najaktivnije članove/ice KOP-a obezbijedilo i vrijedne nagrade. 50% budžeta projekta je fond za nagrade.

Javni poziv možete pročitati OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE i poslati na e-mail adresu: vijece.mladih.stari.grad@hotmail.com do 10. septembra 2013. godine.

(STUDOMAT.ba)