BH Telecom: Javni konkurs za dodjelu 40 stipendija za akademsku 2013/14. godinu

Kompanija BH Telecom objavila je javni konkurs za dodjelu 40 stipendija redovnim studentima na visokoškolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2013/2014. godinu.


bhtelecom

Kompanija BH Telecom objavila je javni konkurs za dodjelu 40 stipendija redovnim studentima na visokoškolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2013/2014. godinu.

Konkurs je objavljen u skladu sa iskazanim potrebama organizacionih cjelina BH Telecoma, odnosno regionalnih direkcija iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća, Travnika, Mostara, Goražda, Banja Luke i Brčkog i odnosi se na stipendiranje studenata druge godine prvog ciklusa studija.

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku utvrđenom odredbama Uputstva o stipendiranju studenata, a izabranim stipendistima će biti osigurane stipendije u iznosu od 200 KM mjesečno do okončanja drugog ciklusa studija.

Kompanija BH Telecom je, posredstvom konkursne procedure, tokom prethodnih godina dodijelila ukupno 220 stipendija najboljim studentima visokoškolskih obrazovnih ustanova u FBiH te uposlila 300 pripravnika.

Konkurs ostaje otvoren do 10. oktobra, a više informacija o uslovima prijave, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave za konkurs dostupno je ovdje.

(bhtelecom.ba)