PFSA UNSA: Informacije o ispitu iz predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Informacije o ispitu iz predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Informacije o ispitu iz predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Advertisements

Podsjećaju se kandidati, da je polaganje ispita iz nastavnog predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva uslovljeno prethodno položenim ispitom iz nastavnog predmeta Obligaciono pravo posebni dio odnosno nastavnog predmeta Obligaciono pravo II (Odluka Nastavno-naučnog vijeća o listi vezanih/uslovnih predmet, br.: 01-486/12 od 07.03.2012. godine).

Advertisements

Više informacija o konceptu ispita u prilogu.

(STUDOMAT.ba)