PFSA UNSA: Informacije o ispitu iz predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Informacije o ispitu iz predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


pfsa unsa

Informacije o ispitu iz predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Podsjećaju se kandidati, da je polaganje ispita iz nastavnog predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva uslovljeno prethodno položenim ispitom iz nastavnog predmeta Obligaciono pravo posebni dio odnosno nastavnog predmeta Obligaciono pravo II (Odluka Nastavno-naučnog vijeća o listi vezanih/uslovnih predmet, br.: 01-486/12 od 07.03.2012. godine).

Više informacija o konceptu ispita u prilogu.

(STUDOMAT.ba)