PFSA: Raspored održavanja ispita iz predmeta Državnopravni razvitak BiH

Raspored održavanja ispita iz predmeta Državnopravni razvitak BiH na drugom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka.


pfsa thumb

Raspored održavanja ispita iz predmeta Državnopravni razvitak BiH na drugom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka.

Ispit će se održati u srijedu 6. februara u Sali I godine prema sljedećem rasporedu.

Studenti koji polažu završni (popravni) test (parcijalno):

  •  14.00 sati

 Studenti koji polažu popravni ispit (integralno):

  •  A-H u 15.00 sati
  •  I-P u 16.00 sati
  • R-Ž u 17.00 sati

(STUDOMAT.ba)