UNTZ: Imenovana Komisija za pitanja rekonstrukcije i izgradnje kampusa

U skladu sa dogovorom predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju koja će raditi na iznalaženju prostora za potrebe akademije i fakulteta koji se sada nalaze u "Domu vojske Federacije BiH", a koje je potrebno izmjestiti u drugi objekat/objekte na području Tuzle.


univerzitet u tuzli kampus

U skladu sa dogovorom predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju koja će raditi na iznalaženju prostora za potrebe akademije i fakulteta koji se sada nalaze u “Domu vojske Federacije BiH”, a koje je potrebno izmjestiti u drugi objekat/objekte na području Tuzle.

Pored toga Vlada je na vanrednom zasjedanju donijela i odluku o formiranju Komisije za pitanja rekonstrukcije i izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, čiji je zadatak da predloži rješenje i redoslijed aktivnosti, kako bi se počelo sa rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih objekata u kampusu Univerziteta.

(TIP.ba)