Pedeset budućih mladih inženjera na praktičnoj edukaciji u GIKIL-u

Da su iskustvo i praksa najbolji učitelji obrazovanja uvjerili su se i studenti završnih godina Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji su proteklih dana boravili u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac. Obilazeći pogone najmlađe fabrike u GIKIL-u, fabrike Anhidrida maleinske kiseline (AMK), budući mladi inženjeri imali su priliku da teorijsko znanje koje su stekli tokom nastave potkrijepe i praktičnim.


Dio stručne obuke

Rezultat je ovo potpisanog Sporazuma o saradnji između kompanije GIKIL i Tehnološkog fakulteta Tuzla, koji studentima omogućava sticanje praktičnih iskustava i vještina za oblasti za koja se obrazuju, uključujući i naučno-istraživački rad.

– Cilj stručnih posjeta je povezivanje teorijskih saznanja koje su studenti stekli na nastavnim predmetima Reakcijsko inženjerstvo I, treća godina usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologija i Hemijski reaktori, četvrta godina usmjerenja Hemija i inženjerstvo materijala, sa praksom, kao i upoznavanje sa procesom proizvodnje u fabrici AMK. Praktična znanja koja su studenti stekli od velike su koristi za njihov budući poziv, a dodatni cilj nam je da u saradnji sa kompanijama kao što je GIKIL ovakav vid edukacije uvedemo i u naučno-nastavni plan i program, kao obavezan vid obrazovanja za buduće generacije, kazao je profesor Ivan Petrić.

Uvođenjem redovne prakse nastavni proces bit će značajno unaprijeđen, jer, kako je istakao i Ermin Mujkić, direktor AMK fabrike, na ovaj način studenti će po završetku obrazovanja biti mnogo spremniji za radna mjesta koja ova industrija nudi.

– GIKIL je specifična industrija koja nudi širok spektar mogućnosti za stručno osposobljavanje mladih, ali isto tako ima i kontinuiranu potrebu za novim i mladim kadrovima. Kao bivši student Tehnološkog fakulteta, zajedno sa drugim kolegama inženjerima, vrlo rado učestvujem u organizaciji ovakvih praktičnih edukacija, a sve u svrhu prenošenja stečenih iskustava i što većeg povezivanja industrije, odnosno privede i akademske zajednice, jer jedno bez drugog u savremenim zahtjevima društva i tržišta ne može opstati ni napredovati, poručio je Mujkić.

Lukavačka AMK fabrika je, inače, jedina fabrika ove vrste u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je 1978.godine, a obnovljena nakon rata. Tokom 2006.godine, zbog ekoloških zahtjeva, fabrika je počela da koristi n-butan umjesto benzola kao sirovinu, što je značajno smanjilo zagađenje okoliša, te je tokom 12 godina rada, u nekoliko navrata, postizala rekordnu proizvodnju i prodaju. Da je GIKIL-ov AMK proizvod prvoklasne kvalitete govori i podatak da se trenutno izvozi u čak 17 zemalja svijeta.

(STUDOMAT.ba)