Otvorene prijave za Jean Monnet ljetnu školu u Osijeku

Ljetna škola Jean Monnet biće održana na Pravnom fakultetu u Osijeku od 24. do 27. avgusta 2016. godine.


Cilj programa je da prenese znanje i informacije o različitim aspektima procesnog prava (građanskog, kriminalnog i administrativnog). Škola je namijenjena visoko motivisanim diplomcima, postdiplomcima i mladim profesionalcima koji razumiju punu složenost procesnog prava (Pravosudni sistem EU, Parnični postupak u EU, Krivični postupak u EU i Upravni postupak u EU).

Advertisements

Učešće na ljetnoj školi je besplatno za sve učesnike. Putni troškovi padaju na teret učesnika.

Studenti koji budu prisustvovali svim predavanjima dobiće certifikat o učešću, dok će onima koji se odluče da polažu završni ispit biti dodijeljen certifikat sa 3 ECTS boda.

Rok za prijavu je 15. maj 2016. godine.

Advertisements

Imena polaznika biće objavljena do 15. juna.

Poziv za prijavu preuzmite u prilogu!

Dodatne informacije: jeanmonnet-eupl.pravos.hr

(UIS)