Otvorene prijave za CMEPIUS stipendije u Sloveniji 2016/2017.

Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, obavijestila nas je da je u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) za akademsku 2016/2017. godinu za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoobrazovnim ustanovama u Sloveniji.


Otvorene prijave za CMEPIUS stipendije u Sloveniji 20162017.

Kako prenosi Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, ove stipendije su namijenjene za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji žele dio svog studija (obično u trajanju od 3 do 10 mjeseci) provesti na jednoj od visokoobrazovnih institucija u Sloveniji. Stipendija se ne nudi za cjelokupne (degree) programe kao ni za kurseve slovenačkog jezika. Granična dob za prijavu je 26 godina za studente koji studiraju i 30 godina za istraživanje. Ova stipendija podrazumijeva:

  • mjesečni džeparac u iznosu od 286.00 eura,
  • besplatan smještaj u Univerzitetskom studentskom centru,
  • osnovno zdravstveno osiguranje.

Sve informacije o stipendiji možete naći na zvaničnoj web stranici.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je:

  1. prijavni obrazac (isprintan i potpisan) – možete ga naći na linku iznad
  2. pozivno pismo od univerziteta u Sloveniji (originalno pozivno pismo mora biti u dokumentaciji prilikom prijavljivanja),
  3. kopija pasoša (stranica sa slikom),
  4. jedno pismo preporuke (za studiranje) ili dva pisma preporuke ukoliko se vrši istraživanje (pismo preporuke treba biti od matičnog univerziteta – profesora, mentora itd.),
  5. kopija diplome završenog studija i/ili prepis ocjena.

Svi ovi dokumenti moraju biti ili na slovenačkom jeziku ili prevedeni na engleski jezik.

Dokumenti se dostavljaju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo – u štampanoj formi, putem protokola/pisarnice u prizemlju), a rok za predaju je 15. februar 2016. godine do 16:00 sati.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u obzir.

(STUDOMAT.ba)