Otvoren konkurs za studentske stipendije Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić raspisao je konkurs za dodjelu četiri grupe stipendija za akademsku 2021/22. godinu redovnim studentima diplomskog i dodiplomskog studija.


mostar

Pravo prijave za dodjelu gradskih stipendija imaju redovni studenti dodiplomskog i diplomskog studija javnog univerziteta ili sveučilišta, uz uslove da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3 (tri) godine, da nisu u statusu apsolventa, da ne koriste stipendije drugog davaoca, da ne ponavljaju godinu studija i da nisu stariji od 26 godina.

Studenti se u aktuelnoj akademskoj godini mogu prijaviti za jednu od slijedeće četiri grupe: Stipendije za studente deficitarnih zanimanja (Profesor fizike,Profesor matematike, Programer, Inženjer elektrotehnike, Doktor medicine, Edukator-rehabilitator, defektolog), stipendije po osnovu rezultata u učenju, stipendije po osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života i stipendije za uspješne sportiste.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Stipendije se dodjeljuju kroz 10 (deset) mjesečnih rata, a iznos mjesečne stipendije je 200,00 KM za studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju izvan Mostara, te 150,00 KM za studente ostalih fakulteta i studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju u Mostaru.

Iz Gradske Uprave napominju da se prijave na konkurs za dodjelu stipendije podnose isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, u Ulici Adema Buća broj 17 ili sa web stranice Grada Mostara.

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 19. novembar.