Otvoren konkurs za stipendije Fondacije Konrad Adenauer

Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje 15 stipendija angažiranim studentima iz cijele BiH. Konkurs je otvoren do 08.11.2019.


Konrad Adenauer fondacija stipendije cover

Uslovi za prijavu:

 • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godini integrisanog studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2019/2020.
 • aktivan volonterski  angažman  u  bosanskohercegovačkom društvu    i  prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti, uključujući i prvi ciklus)
 • kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija

Potrebna dokumentacija:

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
 • motivaciono pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
 • biografija
 • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij, tj. I i II ciklus) i potvrda o upisu u aktuelni semestar
 • uvjerenje o državljanstvu
 • najmanje dvije preporuke (jedna od  nadležnih profesora i  jedna  preporuka  o angažmanu)

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na sljedeću adresu:

 • Fondacija Konrad Adenauer
 • Sagrdžije 41a
 • 71.000 Sarajevo

Rok za dostavljanje prijava je 08.11.2019. (datum poštanskog pečata). Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan najkasnije 30 dana po zatvaranju konkursa. Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija i zadržava pravo da dodijeli manji broj stipendija.

Formulari za prijavu dostupni su u uredu, na web-stranici Fondacije, na Facebook stranici Fondacije i upitom na sarajevo@kas.de.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste. Konkurs je objavljen na Facebook stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH kao i na web stranici  Fondacije www.kas.de/sarajevo.

(STUDOMAT.ba)