Otvoren je Javni poziv za radno mjesto u Vijeću mladih FBIH

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, krovna organizacija za mlade, raspisuje Javni poziv za poziciju Projektnog asistenta/ice, a u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije.


Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na polju javnog zagovaranja, politika prema mladima, rada sa mladima te unaprijeđuje omladinsko organizovanje u Federaciji BiH.

Advertisements

Naziv pozicije: Projektni asistent_ica
Period angažmana: šest (6) mjeseci sa mogućnošću produženja
Tip angažmana: Ugovor o djelu

Javni poziv otvoren do: 24.02.2021.
Očekivani početak angažmana: mart 2021. godine

Uslovi rada:

– Radno mjesto u Sekretarijatu Vijeća mladih FBiH (kancelarija u Sarajevu);
– Putovanje u zemlji i inostranstvu;
– Prilika za napredovanje i usavršavanje.

Opis zaduženja i odgovornosti:

– Asistent_ica će biti zadužen_a za asistenciju na projektnim aktivnostima organizacije;
– Pružat će administrativnu, logističku i tehničku podršku pri realizaciji aktivnosti;
– Prikupljat će i voditi računa o neophodnoj projektnoj dokumentaciji;
– Pratiti financijske i operativne projektne planove uz podršku drugog osoblja Sekretarijata;
– Održavati komunikaciju sa partnerima i drugim akterima važnim za realizaciju projekta;
– Predstavljati rad organizacije na događajima u BiH i inostranstvu;
– Pružati povremenu podršku strukturama unutar Vijeda mladih te omladinskim udruženjima u strukturi;
– Učestvovati u izradi projektnih prijedloga.

Tražene kvalifikacije i kompetencije:

– Državljanin_ka Bosne i Hercegovine;
– Minimalno dvije (2) godine relevantnog ili radnog iskustva u omladinskom sektoru na poslovima koji se odnose na traženo radno mjesto;
– Poznavanje omladinskih politika u BiH;
– Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (institucije vlasti, privatni sektor, nevladin sektor, mladi itd);
– Poznavanje engleskog jezika;
– Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine;
– Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;
– Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Dodatni poželjni uslovi:

– Poznavanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH kroz vijeća mladih na svim nivoima organizovanja;
– Poznavanje omladinskog organizovanja u BiH;
– Iskustvo rada na zagovaračkim incijativama;
– Iskustvo rada na programima jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva.

Mogućnosti:

– Rad u dinamičnom, mladom i stručnom timu;
– Prilika za sticanjem novih znanja i vještina u pozitivnom radnom okruženju;
– Prilika za usavršavanjem na polju omladinskih politika i omladinskog organizovanja;
– Napredovanje na radnom mjestu unutar Sekretarijata;
– Putovanja i umrežavanja unutar BiH i inostranstvu;

Svi zainteresirani kandidati_kinje treba da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 riječi) te minimalno jedno pismo preporuke i listu reference na konkurs@vijecemladih.ba sa naznakom „Prijava za radno mjesto Projektnog asistenta_ice“ najkasnije do 24.02.2021. godine (do 23:59h).

Lista referenci koje će kontaktirati Komisija za izbor treba sadržavati: ime i prezime, pozicija, organizacija/institucija, kontakt email i broj telefona.

Samo će kandidati_kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor pred Komisijom..

Više informacija o krovnoj organizaciji za mlade u Federaciji BiH – Vijeću mladih FBiH, možete pronaći na www.vijecemladih.ba ili se obratiti generalnom sekretaru, Nedimu Alibegoviću na nedim.alibegovic@vijecemladih.ba

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.