Otkrijte kako da učite pomoću kombinovane metode

Često korištena metoda učenja je kombinovana metoda. Dosta je slična partitativnoj metodi, a ključna razlika je u drugoj fazi.


borba sa ispitima 2

Kombinovana metoda učenja se sastoji se od tri koraka koja možete pročitati u nastavku.

  1. Kao prvo, pažljivo pročitajte tekst u celini. Zatim, analizirajte crteže, dijagrame, šeme, slike i tabele. Podvucite nepoznate riječi i potražite njihovo značenje.

Podijelite tekst na dijelove i logičke cjeline (može kao i kod partitativne metode po podnaslovima).

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  1. Pročitajte prvi dio teksta sa namjerom da ga naučite. U tom dijelu podvucite ono što je važno. U sebi ponovite naučeno.

Kada ste naučili ovaj dio, njegovu suštinu izrazite u vidu teza, a zatim pređite na drugi dio i obradite ga na isti način. Kada obradite i drugi dio, povežite ga sa prvim.

borba sa ispitima 2

Ponovite zajedno prvi i drugi dio kao cjelinu. Zatim obradite treći dio, ponovite ga zajedno sa prvim i drugim dijelom kao cjelinu. Tako nastavite do kraja, dok ne naučite sve dijelove knjige. Znači, broj pređenih lekcija se uvećava svakim danom, ali ne na uštrb zaboravljanja prethodno naučenih i obrađenih lekcija.

  1. Pogledajte svoje teze (za svaki dio) i pokušajte da još jednom ponovite čitavo gradivo. Udžbenik koristite samo ako vam nešto nije jasno i ako neke dijelove gradiva niste dobro zapamtili.

Kao i kod partitativne metode, formulišite pitanja koja bi vam mogao postaviti profesor i koja vas posebno interesuju u vezi sa gradivom.

Učite lako i brzo pomoću partitativne metode