Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli

U narednom periodu planirana je isporuka dodane opreme.


oprema unitz
Foto: Unitz.ba

U toku je realizacija Erasmus+ projekta pod nazivom„INTERnationalization atHome: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)“ u kome učestvuje i Univerzitet u Tuzli.

Koordinator navedenog projekta na Univerzitetu u Tuzli je Dr.sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor, piše unitz.ba.

U sklopu navedenog projekta su nabavili i instalirali kompjutersku opremu i opremili Laboratoriju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli koja će se koristiti za potrebe realizacije projekta, održavanje radionica, seminara i nastave. U narednom periodu planirana je isporuka dodane opreme.