Open Society Foundations: Otvoren konkurs za program stipendiranja “Civil Society Scholar Awards”

Otvoren je konkurs za program stipendiranja "Fondacije za otvoreno društvo" (Open Society Foundations) pod nazivom "Civil Society Scholar Awards" za akademsku 2016/2017. godinu.


Open Society Foundations

Program podstiče međunarodnu akademsku mobilnost, kako bi se doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama omogućio pristup resursima neophodnim za njihov dalji profesionalni razvoj.

Ovaj konkurs podržava inovativne projekte koji obogaćuju istraživanje, olakšavaju razmjenu ideja i pomažu da se uspostave i izgrade medjunarodne mreže.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Mogu se prijaviti:

  • Studenti na doktorskim studijama koji studiraju na univerzitetima akreditovanim u matičnoj zemlji ili inostranstvu;
  • Zaposleni na visokoškolskim institucijama (moraju imati najmanje MA) koji izvode nastavu na univerzitetima u svojoj zemlji;

Prihvatljivi su prijedlozi projekata u svim oblastima istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, posebno oni koji se odnose na oblasti: prava, pravosudja i uprave, održivog razvoja i upravljanja prirodnim resursima, ekonomskih prava i osnaživanja siromašnih, javnog zdravlja, socijalnog rada i razvoja zajednice, novog medijskog prava i politike, inkluzivnog obrazovanja, studija mira (post-konfliktnih studija) i ljudskih prava.

Aktivnosti koje mogu biti finansirane su sve kratkoročne međunarodne akademske aktivnosti, kao što su: rad na terenu (na prikupljanju podataka); istraživačke posjete bibliotekama, arhivima ili univerzitetima; razvoj kurikuluma kao i medjunarodna saradnja usmjerena ka objavljivanju izdanja koja su recenzirana od strane kolega sa odabrane institucije.

Zahtjevi za školarinu na prvoj godini doktorskih studija razmatraće se samo na osnovu jasno iskazane potrebe od strane doktoranata koji su upisani na neki inostrani fakultet.

Kandidati moraju da budu povezani sa akademskom institucijom i projekti treba da budu u jasnoj vezi sa njihovim dosadašnjim istraživanjem i/ili predavačkim angažmanom i dužnostima.

Projekti mogu trajati od 2 do 9 mjeseci.

Vremenski okvir za izvođenje projekta – od 1. avgusta 2016. do 31. avgusta 2017.

Maksimalan iznos koji mogu dobiti studenti na doktorskim studijama je 10 hiljada dolara, dok nastavno osoblje može dobiti 15 hiljada dolara.

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2016. godine.

Dodatne informacije na: www.opensocietyfoundations.org

(UIS)