Općina u BiH raspisala konkurs za dodjelu stipendija

Stipendije se dodjeljuju u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM za svakog studenta pojedinačno.


stipendije

Općina Fojnica obavještava zainteresovane studente da je rok za prijavu na Javni konkurs za podnošenje prijava za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Općine Fojnica za akademsku 2022/2023. godinu do 10. maja 2023. godine, stoji u saopćenju objavljenom na zvaničnoj web stranici Općine Fojnica.

Stipendije se dodjeljuju u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM za svakog studenta pojedinačno, a ukupan broj stipendija utvrđuje se na osnovu iznosa koji je planiran u Budžetu Općine Fojnica, za tekuću kalendarsku godinu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, a imaju prebivalište najmanje godinu dana na području općine Fojnica, uz uslove da su studenti koji prvi put upisuju studijsku godinu, studenti koji ne primaju i neće primati stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit u tekućoj akademskoj godini i studenti koji nisu stariji od 25 godina na dan objavljivanja Javnog konkursa, dok se prijave vanrednih studenata i studenata apsolvenata neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je poslati na adresu:

Općina Fojnica,
Bosanska 94,
71270 Fojnica

Komisija za provođenje Javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Fojnica u akademskoj 2022/2023. godini.

Sa naznakom „NE OTVARAJ” ili donijeti lično na protokol Općine Fojnica.