Online predavanja profesora Alojza Ivankovića iz oblasti mehanike loma

Predavanja su namijenjena prvenstveno studentima mašinstva, ali i drugim zainteresovanim studentima.


masinstvo predavanja

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iduće sedmice započeti ciklus online predavanja prof. Alojza Ivankovića, University College Dublin, School of Mechanical and Materials Engineering, iz oblasti mehanike loma.

Predavanja su namijenjena prvenstveno studentima mašinstva viših godina studija (II ciklus studija), ali i drugim zainteresovanim studentima, kao i akademskom osoblju tehničkih i prirodnih usmjerenja. Predavanja će se baviti, kako osnovama, tako i naprednim temama, te nekim studijama slučaja mehanike loma iz inžinjerske prakse.

Prof. Ivanković je eminentni naučnik i stručnjak s međunarodnom reputacijom (CV dostupan na linku). On će držati predavanja u sklopu projekta Diaspora for Development koji vode Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Švicarska agencija za razvoj i saradnju, uz podršku UNDP-a i IOM-a. Ovim se projektom nastoji pojačati i podržati angažman u prenosu znanja renomiranih naučnika i stručnjaka porijeklom iz Bosne i Hercegovine u domovini, a koji žive i rade u inostranstvu.

Zainteresovanim studentima, polaznicima doktorskih studija i osoblju drugih fakulteta i univerziteta, te osoblju iz inžinjerske prakse, se preporučuju predavanja namijenjena širem auditoriju.

Zainteresovani studenti i kolege s drugih fakulteta i institucija, koji bi željeli prisustvovati predavanjima, se radi dobijanja pristupnih podataka mogu javiti putem e-maila, najkasnije dan prije željenog predavanja, na adresu prodekannir@mef.unsa.ba.

Termini i teme predavanja:

  • preporučeno predavanje i studentima i širem auditoriju: utorak 06.04. od 13:15 do 15:00, History & Overview – from Da Vinci to Present Day,
  • predavanja za studente:
  • utorak 13.04. od 13:15 do 15:00, The State of Stress at a Crack Tip,
  • utorak 20.04. od 13:15 do 15:00, Introduction to Elastic-Plastic Fracture Mechanics,
  • utorak 27.04. od 13:15 do 15:00, Experimental Determination of Fracture Toughness – Typical Procedures,,
  • preporučeno predavanje i studentima i širem auditoriju: utorak 04.05. od 13:15 do 15:00, The Application of Fracture Mechanics to Engineering/Material Design