Održan sastanak predstavnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u srijedu 8. marta 2017. godine održan je sastanak predstavnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predstavnika Univerziteta u Sarajevu.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Prof. dr. Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ugostio je delegaciju Univerziteta u Sarajevu koju je predvodio rektor prof. dr. Rifat Škrijelј.

Na održanom sastanku je zaključeno da je dosadašnja saradnja dvaju univerziteta bila korektna i da će se i dalje razvijati. Dvije delegacije su se usaglasile da razmjenjuju iskustva i primjenjuju dobru praksu u radu dvaju univerziteta, te je istaknuta potreba za intenziviranjem saradnje posebno u oblasti naučnoistraživačkog rada i zajedničkog nastupa dvaju univerziteta u evropskom prostoru (Erasmus+, Horizon 2020).

U delegaciji Univerziteta u Sarajevu bili su i prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, i prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju.

Na sastanku su, osim rektora Grujića, Univerzitet u Istočnom Sarajevu predstavljali prof. dr. Ranko Božičković, prorektor za nastavu, prof. dr. Branko Krsmanović, prorektor za ljudske i materijalne resurse, prof. dr. Slaviša Molјević, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj, prof. dr. Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, i prof. dr. Grujo Bjeković, savjetnik rektora, saopšteno je iz Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)