Objavljena Strategija razvoja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 2014-2018.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH objavila je Strategiju razvoja Agencije za period 2014.-2018. koja predstavlja dugoročni planski dokument kojim je utvrđena vizija, misija, ciljevi i zadaci Agencije u razvoju visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta u Bosni i Hercegovini.


hea bih logo cover

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH objavila je Strategiju razvoja Agencije za period 2014.-2018. koja predstavlja dugoročni planski dokument kojim je utvrđena vizija, misija, ciljevi i zadaci Agencije u razvoju visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta u Bosni i Hercegovini.

Navedeni dokument daje strateška opredjeljenja i smjernice razvoja Agencije polazeći od trenutnog stanja u ovoj oblasti, razvojnih potreba i reformskih procesa u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Strategija razvoja Agencije je rezultat promišljanja i sinergije zaposlenih u Agenciji, državnih službenika i rukovodstva. Ovaj dokument razmatrao je i usvojio Upravni odbor na svojoj 27. sjednici, održanoj 12. maja 2014. godine. U postupku donošenja Strategije Agencije vodilo se računa o učešću javnosti, pa je dokument bio predmet javnih konsultacija tokom kojih su zainteresovane strane, prije svega nadležna ministarstva obrazovanja, visokoškolske ustanove i drugi imali priliku da svojim mišljenjem, komentarima i sugestijama utiču i kreiraju ovaj strateški dokument Agencije.

Srednjoročna strategija Agencije izrađena je uz podršku Programa jačanja javnih institucija BiH koji u ime Vlade Njemačke implementira GIZ, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju, saopšteno je iz Agencije.

(STUDOMAT.ba)