Dobre karakteristike koje treba posjedovati za efikasno učenje

Pod efikasnim učenjem se podrazumijeva ono učenje koje vodi dugoročnom skladištenju informacija, njihovom povezivanju sa prethodnim iskustvom kao i sa problemima koji se uz pomoć njih mogu riješiti. Pod efikasnim učenjem se podrazumijeva i provjera znanja koja treba da bude usmjerena na sposobnost analize i sinteze gradiva, a ne samo na puku reprodukciju.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Pod efikasnim učenjem se podrazumijeva ono učenje koje vodi dugoročnom skladištenju informacija, njihovom povezivanju sa prethodnim iskustvom kao i sa problemima koji se uz pomoć njih mogu riješiti. Pod efikasnim učenjem se podrazumijeva i provjera znanja koja treba da bude usmjerena na sposobnost analize i sinteze gradiva, a ne samo na puku reprodukciju.

Da biste bili uspješni i efikasni u procesu učenja potrebno je da pokušate razviti sljedeće karakteristike: