Novi zakoni o poreskim olakšicama za kompanije u BiH

Kako bi u ovo recesijsko vrijeme privukli investitore da ulažu u bh. privredu, entitetske vlade Federacije BiH i Republike Srpske ponudile su zakon o poreznim olakšicama.


poreske olaksice

Kako bi u ovo recesijsko vrijeme privukli investitore da ulažu u bh. privredu, entitetske vlade Federacije BiH i Republike Srpske ponudile su zakon o poreznim olakšicama, prenosi Večernji list.

poreske olaksicePrema prijedlogu s kojim je izašla Vlada FBiH, kompanija, porezni obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvarila više od 30 posto od ukupno ostvarenog prihoda, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu. Ako neka kompanija u periodu od pet uzastopnih godina ulaže u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM na teritoriji FBiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od pet godina, počevši od prve godine ulaganja u kojoj mora biti uloženo najmanje četiri miliona KM. Investitor ili kompanija koja zapošljava više od 50 posto invalidnih, ili osoba s posebnim potrebama duže od godinu dana oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50 posto takvih radnika.

Za razliku od federalne Vlade, koja je donijela tri mjere za porezne olakšice, vlast u Republici Srpskoj smatra da će kroz dva konkretna zakonska prijedloga znatno umanjiti visinu porezne stope i privući investicije. Po tom zakonu, porezni obveznik koji u RS-u uloži u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje vlastite registrovane proizvodne djelatnosti ima pravo na umanjenje porezne osnovice za vrijednost uloženog.

Porezne olakšice mogu se ostvariti samo na opremu i postrojenja koja se neposredno koriste u proizvodnji ili preradi. Umanjenje porezne osnovice obavlja se u poreznom periodu u kojem su oprema, postrojenja ili nepokretnosti stavljeni u upotrebu. Prava na umanjenje porezne osnovice nema za opremu, postrojenja ili nepokretnosti koje je stekao darom.

Uvode se porezne olakšice i na kompanije koje zapošljavaju nove radnike. Ako kompanija u jednoj godini zaposli najmanje 30 novih radnika na neodređeno vrijeme, ima pravo na umanjenje porezne osnovice za iznos plaćenog poreza na dohodak i doprinose za te radnike. Pravo na umanjenje porezne osnovice porezni obveznik može ostvariti, ako zaposli radnike koji se nalaze na evidenciji zavoda za zapošljavanje. Pravo na umanjenje porezne osnovice ostvaruje se na kraju poreznog perioda, u godini u kojoj su zaposleni radnici, a nakon što Porezna uprava utvrdi da se u evidenciji jedinstvenog sistema registracije, naplate i kontrole doprinosa nalazi 30 radnika više kod tog poreznog obveznika na kraju poreznog razdoblja.

(Večernji list)