U proteklom periodu nastavljen je proces raščišćavanja zapadnog dijela Kampusa Univerziteta u Sarajevu, započet u augustu 2015. godine, kako bi se stekli preduvjeti za izgradnju planiranih objekata na ovom lokalitetu.


Kako je saopšteno, od 27. 6. do 11. 7. 2016. godine sa ove lokacije su odvezena 72 kamiona otpadnog materijala.

Radove je finansirala Općina Novo Sarajevo, a realizirani su zahvaljujući Federalnoj upravi civilne zaštite, Specijalnoj jedinici Štaba civilne zaštite Novo Sarajevo i KJKP “Rad”.

U utorak 12. 7. 2016. godine gospodin Nedžad Koldžo, načelnik općine Novo Sarajevo, i prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, obišli su lokalitet u Kampusu na kojem se vrše radovi te razgovarali o nastavku aktivnosti na zahtjevnijim radovima, poput čišćenja prostora u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u kojem se nalazi devastirani objekat predviđen za demoliciju, kao i rušenja devastiranih objekata.

Na lokaciji na kojoj se vrši čišćenje “Regulacionim planom” i “Master planom” predviđena je izgradnja Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kanton Sarajevo je obezbijedio sredstva iz kojih je urađen “Glavni projekat Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta”, koji je kasnije preprojektiran u kompleks u koji bi bili smješteni Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Farmaceutski fakultet i Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Realizacija ovog projekta bit će moguća tek kada se obezbijede neophodna finansijska sredstva.

U pripremi je projekat renoviranja objekta 3 u koji bi se mogli smjestiti Institut za historiju, Konfučijev institut, Centar za ljudska prava i službe koje se izmještaju iz objekata predviđenih za rušenje u sklopu radova na izgradnji Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, navodi se u saopštenju Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.