Mozgalica: Otac hemičar, majka matematičar zovu svoje dijete “Iron59”, kako mu je pravo ime?

Otac hemičar, majka matematičar, u šali zovu svoje dijete "Iron59", kako mu je pravo ime?


periodni sistem

Kriptogram je vrsta zagonetke koja se sastoji od šifriranog teksta. Šifra koja se koristi za šifriranje teksta je obično dovoljno jednostavna kako bi omogućila rješavanje kriptograma, a često se koriste i zamjenljive šifre koje dopuštaju zamjenu jednog slova drugim slovom ili brojem saglasno nekom pravilu.

Danas vam donosimo jednu zanimljivu i smiješnu mozgalicu u formi kriptograma, a vi je pokušajte riješiti. Mozgalica glasi ovako:

 – Ja sam dječak. Mama mi je matematičar, a tata hemičar i u šali me zovu “iron59”, možete li zaključiti kako se zovem?

Jeste li uspjeli doći do rješenja?

periodni sistem

Ako niste rješenje pogledajte na narednoj stranici…