Pravno i sistemski uređeno ostvarivanje i raspolaganje vanbudžetskim prihodima UNSA

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisao je jučer Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu te ovim činom uspješno okončao još jednu zakonsku obaveza ovog ministarstva.


universitas studiorum cover

Pomenutim Pravilnikom, nakon dužeg vremenskog perioda, konačno je pravno i sistemski uređen posebno važan segment rada Univerziteta u Sarajevu, što predstavlja važnu fazu u nastavku procesa integracije Univerziteta u Sarajevu. Ovaj izuzetno značajni podzakonski akt predviđa uspostavu sistema interne i eksterne kontrole koja će omogućiti efikasan nadzor nad sticanjem i raspolaganjem vanbudžetskim prihodima na Univerzitetu u Sarajevu.

Pravilnikom se, pored ostalih pitanja, precizno definišu izvori i raspodjela vanbudžetskih prihoda kao i procentualno izdvajanje istih za pojedine namjene. Predviđa se i uspostava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu iz kojeg će se finansirati efikasno i kvalitetno izvršavanje zajedničkih funkcija na Univerzitetu te nastavak procesa integracije Univerziteta. Predviđeno je da će dio sredstava Fonda za razvoj Univerziteta i to u iznosu od pet posto biti usmjereno za finansiranje i funkcionisanje rada Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo“, saopšteno je iz Press službe KS.

(STUDOMAT.ba)