Međunarodni poslijediplomski studij Grupe UniCredit: Korporativno i investicijsko bankarstvo

Međunarodni poslijediplomski studij UniCredita omogućava dobijanje praktičnog znanja iz područja Korporativnog i investicijskog bankarstva, kao i primjenu stečenih akademskih znanja u praksi.


unicredit ilustracija

Međunarodni poslijediplomski studij UniCredita omogućava dobijanje praktičnog znanja iz područja Korporativnog i investicijskog bankarstva, kao i primjenu stečenih akademskih znanja u praksi.

Međunarodni poslijediplomski studij: Korporativno i investicijsko bankarstvo (International Graduate Program: Corporate&Investment Banking) Grupe UniCredit može postati savršen početak profesionalne karijere u timu Korporativnog i investicijskog bankarstva UniCredita.

Modularno strukturirani program omogućava dobijanje praktičnog znanja iz područja Korporativnog i investicijskog bankarstva, kao i primjenu stečenih akademskih znanja u praksi.

Korporativno i investicijsko bankarstvo UniCredita fokusirano je na korporativne klijente sa godišnjim prihodom od preko 50 miliona eura. Sa segmentiranim uslužnim modelom za korporativne klijente, Korporativno i investicijsko bankarstvo (CIB) zadovoljava zahtjeve kompanija nudeći efektivna rješenja, prema potrebama klijenata obezbjeđujući brzu procjenu zahtjeva individualnih kompanija, njihovih potencijala za dugoročni rast, te procjenu tržišta u kojima posluju.

Grupa UniCredit je kao vodeća europska bankarska grupacija, koja udružuje međunarodno iskustvo i snažne lokalne korijene, otvorena za suradnju sa ambicioznim, dinamičnim ljudima spremnim za suočavanje sa profesionalnim izazovima, te stoga traži osobe koji vjeruju u timski rad i žele dati svoj doprinos stvaranju vrijednosti za klijente i za zajednice u kojima djeluje UniCredit.

U okviru Međunarodnog poslijediplomskog studija: Korporativno i investicijsko bankarstvo (International Graduate Program: Corporate&Investment Banking), za 2015. godinu moguće je prijaviti se za sljedeće pozicije:

 • Investicijsko bankarstvo: Strukturirano financiranje, Financijske institucije Grupe, DCM/ECM, Sindicirano kreditiranje, Korporativno financijsko savjetovanje, Projektno financiranje
 • Tržišta: Trgovina, Prodaja, Strukturiranje, Istraživanje
 • Globalno transakcijsko bankarstvo
 • Mreža: Upravljanje poslovnim odnosima i kreditiranje međunarodnih korporacija

Za prijavu je potrebno ispuniti sljedeće kriterije:

 • diploma iz biznisa/financija ili sl. sa visokim prosjekom
 • prvo praktično iskustvo u financijskom sektoru/tržištima kapitala
 • minimalno 6 mjeseci prethodnog međunarodnog iskustva
 • otvorenost i fleksibilnost
 • analitičke vještine
 • tečno znanje engleskog jezika
 • poželjno znanje lokalnih jezika (npr. njemačkog, italijanskog)
 • samoinicijativnost i sposobnost brzog učenja

Više informacija o samom programu, kao i potrebnim uvjetima je dostupno na web stranici www.cibgraduateprogram.unicredit.eu, na kojoj se može izvršiti i prijava za program.

(STUDOMAT.ba)