Za kandidate koji dolaze izvan EU-a stipendija djelimično pokriva troškove školarine tokom perioda od dvije godine. Konkurs je otvoren za talentovane studente iz čitavog svijeta sa kumulativnim prosjekom ocjena (GPA) od 80% ili više, na nekom od akreditova

nih ustanova van Holandije. Potrebno je dostaviti TOEFL, iBT, IELTS ili Kembridž sertifikat, bez kojeg prijava neće biti uzeta u razmatranje. Prijave se mogu podnijeti elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac i uz njega dostaviti prateću dokumentaciju.

Rok za prijavu je: 01. februar 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(Mladiinfo.me)