KULT BiH: Politike prema mladima u svijetu

Jeste li znali da 99 zemalja u svijetu ima politiku prema mladima, 56 ih revidira svoje politike, a 43 ih uopće nema?


Jeste li znali da 99 zemalja u svijetu ima politiku prema mladima, 56 ih revidira svoje politike, a 43 ih uopće nema?

Advertisements

Kirgistan ima Zakon o politici prema mladima, ali ne i zastupanja u vidu nacionalnog vijeća mladih, dok Vijeće mladih Južne Afrike sudjeluje na na vladinim forumima kao što su Državni ekonomski razvoj i Vijeće rada (NEDLAC), navodi se na portalu mladi.org.

U 2008-oj godini, Alžir je 20,27% javnih sredstava izdvojio na obrazovanje, a Njemačka 10,37%. Za Alžir taj iznos je jednak 4,34% BDP-a, dok je za Njemačku 4,57%.

Politike prema mladima, zakoni i propisi variraju širom svijeta. YouthPolicy Factsheet pruža uvod u stanje politika prema mladima i sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u 198 zemalja, koji pokriva nadležnu instituciju odgovornu za mlade (ako je ima), koliko troši sredstava i kako su mladi predstavljeni putem nacionalnoj vijeća mladih, gdje oni postoje.

YouthPolicy Factsheet je samo polazna tačka i ne daje potpunu sliku. Korisan je za sve-vlasti, političare, naučnike kao i za mlade ljude koji traže uvod u položaj mladih u bilo kojoj zemlji.

Advertisements

Od 1.11.2013.g. portal Youthpolicy.org počeo je sa objavljivanjem profila politika prema mladima, o ukviru inicijative “200 Fact Sheets in 200 Days”. To će biti najopsežniji globalni pregled politika prema mladima i zakonodavstva do danas, zajedno s informacijama o društvenoj i ekonomskoj stvarnosti mladih ljudi u toj zemlji i to sve na jednom mjestu.

Za sada možete pregledati profile: Alžira, Angole, Australije, Barbadosa, Bolivje, Bulgarske, Kanade, Estonije, Hondurasa, Japana, Kiribati, Kirgistana, Liberij, Malezije, Nepala, Saudijske Arabje, Južne Afrike i Ugande.

Dok ne izbace profil Bosne i Hercegovine, možemo pogledati kako stojimo na Youth Development Indexu.

(mladi.org)