KULT BiH: Javni poziv za vijeća mladih i omladinske savjete

Javni poziv za dostavljanje prijedloga lokalnih građanskih inicijativa za vijeća mladih i omladinske savjete u BiH.


Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga lokalnih građanskih inicijativa (LGI), isključivo za vijeća mladih i omladinske savjete, registrirane u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, odn. Zakonom o omladinskom organizovanju RS.

Advertisements

Lokalna građanska inicijativa jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem živi. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve sa ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanje problem u zajednici u kojoj žive.

Institut za razvoj mladih KULT je podržao preko 2000 mladih u Bosni i Hercegovini u njihovim zajedničkim inicijativama za poboljšanje položaja mladih u društvu. U posljednjih 6 godina Institut je dodijelio preko 2.000.000 KM kroz grantove nevladinim, uglavnom omladinskim, organizacijama. Dokaz je to društvene osviještenosti i spremnosti mladih da budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

Cilj Javnog poziva

Promovirati važnost neformalnog obrazovanja za razvoj političke svijesti mladih.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Advertisements
 • Projektni prijedlog za LGI mogu dostaviti isključivo organizacije koje u svojim aktivnostima imaju iskustvo rada sa mladim osobama.
 • LGI se mora provoditi na području lokalne zajednice u kojoj organizacija djeluje (aktivnost se može proširiti na šire područje u prethodnom dogovoru s Institutom).
 • Projektni prijedlog mora biti dostavljen do roka i na način naznačen u ovom pozivu.
 • Projektne aktivnosti trebaju početi najranije 1. aprila 2016. g., a okončati se najkasnije do 1. juna 2016. g.
 • Institut za razvoj mladih KULT može vratiti projektni prijedlog LGI-ja na dorađivanje ukoliko smatra da je potrebno poduzeti određene izmjene/dopune.

Kriteriji

 • Tema LGI-ja je: Važnost neformalnog obrazovanja za razvoj političke svijesti mladih.
 • Udio Instituta za provedbu projektnog prijedloga ne prelazi 2.550,00 KM po organizaciji.
 • U LGI je uključeno najmanje 20 mladih iz lokalne zajednice, koji su obavezni proći UMiD online obuku u toku 2016. g.
 • Ukupan iznos predviđen za honorare ta stručnjake/inje angažirane tokom LGI-ja ne prelazi 20% od ukupnog iznosa koji finansira Institut.
 • Iz budžeta se ne može finansirati nabavka opreme.
 • Budžet ima stavku predviđenu za promociju LGI-ja u javnosti, koja ne prelazi 10% ukupne vrijednosti projekta.

Dostavljanje projektnog prijedloga i budžeta

Projektni prijedlog dostavlja se isključivo u elektronskoj formi na mejl adresu mirela.ajanovic@kultbih.org, najkasnije do 28. marta 2016.g.

Obrazac za projektni prijedlog i budžet dostupni su web-stranici Instituta putem ovih linkova: http://mladi.org/url/aplikacionaforma i http://mladi.org/url/budzet.

(mladi.org)