KS: Projekat podrške mladim osobama za započinjanje posla “Start – up”

Projekat predstavlja razvoj i promociju preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva mladih, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju subjekata male privrede i preduzetnika u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede.


posao 696x465 1

Projekat obuhvata: realizaciju obuka, bespovratna sredstva i mentorsko praćenje MSP i preduzetnika. Projekat će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati ciljnu grupu kroz obuku za započinjanje biznisa i izradu biznis plana, bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja i mentoring za privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Ciljna grupa

Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje i samostalni početak biznisa. Ciljnu grupu čine: mladi u dobi od 18 do 30 godina (u trenutku objavljivanja Javnog poziva).

Uslovi za učešće

Projekat se realizuje u dvije faze, i to:

  • I faza Projekta: Obuka za započinjanje biznisa i
  • II faza Projekta: Dodjela bespovratnih sredstava i mentoring.

U prvoj fazi Projekta (Obuka za započinjanje biznisa), pravo na učešće imaju mlade osobe, koje:

– imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih djelatnosti (npr. IT sektor, turizam, inovativne djelatnosti, kreativne industrije i slično);
– za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodjelu bespovratnih sredstava nisu koristili poticajna sredstva koja potiču iz budžeta Kantona Sarajevo i/ili budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

U drugoj fazi Projekta (Dodjela bespovratnih sredstava i mentoring), pravo na učešće imaju mlade osobe, koje:

– završe obuku za započinjanje biznisa, iz prve faze Projekta;
– imaju urađen biznis plan, u kojem je razrađena poslovna ideja, kandidovana u prvoj fazi Projekta, s tim da naknadne promjene poslovne ideje nisu dozvoljene;
– obezbijede sopstveno učešće – minimalno 20% sredstava od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose: 460.000,00 KM.

Za provođenje druge faze projekta sredstva se, u zavisnosti od ocjene predloženog biznis plana, dodjeljuju u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 KM, što predstavlja do 80% ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta, uz obavezu korisnika da obezbijedi sopstveno učešće od minimalno 20% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta.

Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju poticajna sredstva u iznosu većem od 10.000,00 KM imaju obavezu da, pored samozapošljavanja, zaposle najmanje jedno lice u roku od dvije godine od datuma potpisivanja ugovora sa Ministarstvom i PKKS.

Rok prijave je 29. avgust 2018. godine.

(STUDOMAT.ba)