Za korupciju nisu krivi građani

Tekst je nastao u okviru projekta Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: Znanje In, korupcija Out koji zajednički provode Medijske inicijative i Centar za razvoj omladinskog aktivizma uz podršku Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)


11 Sara Udovicic

Piše: Sara Udovičić

Advertisements

Organizacije Medijske incijative i CROA širom BiH organizuju tribine na kojima mladi ljudi u svojim lokalnim sredinama razgovaraju sa političarima o temi korupcije. To je dobra prilika da bar dio onih, koliko toliko zainteresovanih za ovaj problem, čuju direktno i postave pitanja političarima o njihovim predizbornim programima.

Odziv predstavnika stranaka u Istočnom Sarajevu, u zgradi Opštine, krajem juna, je bio relevantan. Bili su predstavnici tri najjače partije. Govorili su Anja Petrović, portparol Partije Demokratskog Progresa (PDP), Jadranka Regoje (SDS), odbornica  u skupštini opštine Istočna Ilidža i Srđan Šekara, portparol načelnika opštine Pale i član tima za komunikacije SNSD Pale.

Anja Petrović (PDP) je rekla da većinu i pozitivnih stvari djeca nauče kod kuće, ali je problem ako se u kući neke stvari u vaspitanju ignorišu, pa čak i podstiču.

„Patriotizam je nešto što te nauči baka. To poneseš iz kuće. Tako bi se trebalo učiti i da je korupcija nešto negativno. Obrazovanje o korupciji treba početi od malih nogu, i u kući i kroz škole“, rekla je Petrović.

Jadranka Regoje (SDS), koja je inače profesorica u školi, je rekla da je nužno pojačati svijest, što se treba raditi i kroz škole, o tome šta je korupcija, ali i šta je sve značajno za napredak društva.

„Ne u inostranstvu, nego ovdje. Naši ljudi poštuju društvene vrijednosti u inostrastvu, a trebamo učiniti da to rade i ovdje. Stvar je odgoja“, rekla je Regoje.

Srđan Šekara (SNSD) je optužio međunarodnu zajednicu da je sukrivac kada je u pitanju razvoj BiH, pa tako i razvoj korupcije.

„Dok god je OHR, PIK, Ustavni sud sa strancima, oni ne daju da se završi tranzicija“, rekao je Šekara.

Anja Petrović je reagovala i rekla, da i ako je to tačno, to je činjenica koja se mora prihvatiti, a ne biti opravdanje za korupciju.

„Ne možemo tražiti opravdanje u strancima. Trebamo prestati nudti policijacu 20 maraka, pa nadalje…“, rekla je Petrović.

Kriv je sistem, a ne građani

Međutim, dio mladih ljudi koji su bili publika, zamjerio je govornicima što o korupciji govore uopšteno i odgovrnost prebacuju na građane, a ne vide svoju odgovornost i odgovornost sistema.

Baner Medijske inicijative 1

„Korupcija je u javnim institucijama prisutna na svakom mjestu. Mene posebno boli, jer sam tek nedavno završio srednju školu, korupcija u školstvu. Postoje profesori, ne na fakultetu, nego u školama, koji daju protekciju nekim učenicma, pa čak i prodaju ispite“, rekao je jedan od sudinika.

Profesorica Regoje je rekla da ona često sluša o tome kao da je to „javna tajna“, ali da u njenoj školi nema ni jedna prijava, a nije čula ni za druge škole.

„Javna tajna ništa ne znači. Trebamo imena, slučajevi se moraju prijaviti. Postoji školske komisije, tužilaštvo, mediji…“, rekla je Regoje.

„Ako je javna tajna, to se nije ni desilo. Tajna je tajna, ne može biti javna. Ohrabrujem kao predstavnik lokalne vlasti na Palama sve da prijave slučajeve raznih nepravilnosti i korupcije“, rekao je Šekara.

Advertisements

Većina mladih ljudi je rekla da prijava nema zato što se ljudi boje da neće biti zaštićeni, da će učenici i studenti imati problema u daljem školovanju, ili da nikada neće naći posao u državnoj službi.

Može li se šta promijeniti   

Anja Petrović je rekla da PDP u predizbornu kampanju za izore 2018. ide sa jasnim zahtjevom da se treba onemogućiti primanje po više osnova iz budžeta. „Neki ministri su u tri upravna odboira. Poslanici su u različitim komisijama. To se treba spriječiti“, rekla je Petrović. Takođe je istakla da je slobodno izvještavanje medija o korupciji veoma važno. „Slobodno novinarsko izvještavanje o korupciji je mnogo važnije nego plaćeni džinglovi koje forisraju neke NVO uz podršku stranih donatora. Šta znači plaćeni džingl NE KORUPCIJI ? Potrošene pare, nikakav efekat. Tranzicija predugo traje. Ne može se ništa više pravdati ratom ili nacionalnim interesima. Pogotovo kada je u pitanju korupcija“, rekla je Petrović.

Sređan Šekara je rekao da je ključ u transparentnosti. „Sve što se radi, treba javno objaviti. Oni koji nepošteno rade, plaše se da objave. To je ključ u borbi protiv političke korupcije“, rekao je Šekara.

Jedan učesnika iz publike je rekao da sve troje uvodničara je istaklo da se prestane nuditi novac, što je prebacivanje odgovornosti na grđanae. „A šta ako traže – od vlasti do policije i doktora. Ako daju do znanja ne može ako se ne plati?!“

„Prijaviti!“, jasna je bila Jadranka Regoje. „Problem je što se građani plaše. Ali često za to nema razloga. Ja ću uvijek dati podršku. I mediji će“, rekla je Regoje.

Srđan Šekara je rekao da njegova opština (Pale) otkako je SNSD na vlasti nije imala ni jednu prijavu građana vezano za korupciju. „Ali ako bude prijava, niko ne treba imati dilemu da će se pokrenuti postupak, istražiti slučaj i ako se pokaže osnovano, pokrenuće se disciplinski postupak. Ako je stvar ozbiljnija, i sudski postupak, što će rezultovati otkazom“, rekao je Šekara.

Jedno od pitanja učesnika je bilo da li se mladi učlanjuju u političke partije da bi imali ličnu korist, da bi se lakše zaposlili ili napredavali, ako već imaju posao. Sve troje učesnika su odbacili to kao motiv.

„Motivi su dakako različiti. Ali ja kada sam se sam se učlanio u SNSD, ta partija je imala  samo dva poslanika u Narodnoj skupštini RS. Šta sam mogao tada dobiti?“, rekao je Šekara. Dodao je da svaka stranka ima svoju svoju kadrovsku strukturu, ali da se on zalaže da na funkcije moraju doći samo oni koji su stručni i koji imaju odgavarjuće obrazovanje.

Anja Petrović je rekla da je i ona partiji pristupila radi ideje. „Godinama radim u partiji, a nisam dobila nikakav stalni posao u državnoj službi. Došla sam zbog ideje i programa koji mi je blizak“, rekla je Petrović.

Jadranska Regoje je rekla da ni jedna partija ne prima mlade u partiju sa namjerom da im da posao. „Teško je otkriti šta je mladom čovjeku motiv da se učlani u partiju. Nekome jeste posao. To su ti kasniji preletači koji mijenjaju partije radi trenutne koristi, Jedan od ciljeva naše partije jeste da mladi da dođu do posla, pa naravno i naši članovi, ali na legalan način na osnovu sposbnost“, rekla je Regoje.

Pritisci izvana za borbu protiv korupcije snažniji nego iznutra

Evropska unija uporno upozorava – Bosna i Hercegovina kao prioritet mora staviti borbu protiv kriminala i korupcije. Međutim, rezultati nisu previše vidljivi. Ivana Korajlić, menadžerica Transparency International BiH kaže da su strah i politički utjecaj istovremeno, te upetljanost u koruptivne ili kriminalne afere onih koji bi trebali da se protiv njih bore – razlozi su izostajanja rezultata pravosuđa.

Iako smo čuli od predstavnika političkih partija, doduše na nižem nivou, da korupcije nema u njihovom dodiru, Korajlić misli suprotno. “Šefovi političkih stranaka, ljudi koji imaju najveću i političku i svaku drugu moć u BiH, znaju da onog trenutka kada sistem profunkcioniše, da će oni prvi biti na meti, da kada bismo imali efikasno i nezavisno pravosuđe, da bi oni bili prvi koji bi bili procesuirani i zbog toga ga i drže pod kontrolom”, rekla je Ivana Korajlić za televiziju N1.

Većina smatra da je bh. društvo izrazito korumpirano

U istraživanju Medijskih inicijativa o stavovima mladih o korupciji u BiH, izrazita većina, 76 posto ispitanih, smatra da je bh. društvo u velikoj mjeri korumpirano. 24 posto mišljenja je da je djelimično korumpirano dok samo 1 posto smatra da nije. Rezultati su samo statistička potvrda stavova da je država po svim segmentima korumpirana, pa čak i da je korupcija postala način života.

Na pitanje u kojem sektoru je po vašem mišljenju najveća korupcija, koje je bilo postavljeno na osnovu gradacije gdje su se ispitanici izjašnjavali po svakoj kategoriji, pri čemu je 1 bilo najmanje korumpirano, a 4 najviše korumpirano. Ubjedljivo najviše četvorki, čak 77,52 posto su dobili politički odnosi. Ispitanici pod tim podrazumijevaju od zapošljavanja u javnim službama po stranačkoj osnovi, pa sve do učešća političara u raznim kriminalnim radnjama u svim sferama države. Na drugom mjestu po korumpiranosti je policija (53,31% onih koji su dali najvišu ocjenu), a potom zdravstvo te sudstvo. Sa procentima najviših ocjena za korupciju (ispod 30 posto) su javne nabavke, školstvo i privredni odnosi.

I na kraju možemo konstatovati, iako političari nastoje da krivicu prebace na građane jer daju mito, treba slobodno reći – daju jer su zahvaljujući političarima oni iznuđeni na to.