KS će stipendirati studente fakulteta za deficitarna zanimanja

Ova zanimanja su proglašena deficitarnim na osnovu podataka Zavoda za zapošljavanje, kao i analize zaposlenog nastavnog kadra u tim oblastima.


students in a university library using laptop
Foto: Envato

Program stipendiranja počinje od 2022/2023. a izdvojeno je 200.000 KM. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS-a, u saradnji sa nadležnim ustanovama, nastavljaju aktivnosti na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja.

PROFILI

Od 2022/2023. studijske godine započinju Program stipendiranja studenata nastavničkih fakulteta, za koji je izdvojeno 200.000 KM. Ovo je prvi put da se pitanjem nedostajućih nastavničkih profesija ministarstva bave sistematično i planski.

– Cilj je određenim mjerama pomoći u rješavanju nedostatka nastavnog kadra određenih profila u školama Kantona Sarajevo, te u isto vrijeme podstaknuti najuspješnije učenike sa završenom srednjom školom da u većem broju upisuju nastavničke studijske programe. U tom smislu će Kanton Sarajevo u akademskoj 2022/2023. stipendirati studente koji se upišu na studijske programe u okviru kojih se obrazuje kadar za deficitarna nastavnička zanimanja, poručuju iz resornih ministarstava.

U KS-u za 2022/2023. su utvrđena kao deficitarna zanimanja: nastavnik/profesor informatike, nastavnik/profesor matematike, nastavnik/profesor fizike, nastavnik/profesor njemačkog jezika, te nastavnik tehničke kulture i nastavnik predškolskog odgoja.

ANALIZA

Ova zanimanja su proglašena deficitarnim na osnovu podataka Zavoda za zapošljavanje, kao i analize zaposlenog nastavnog kadra u tim oblastima u osnovnim i srednjim školama, te na osnovu procjene budućih potreba škola i podataka iz informacionog sistema EMIS.

Predviđeno je da se za svaku narednu godinu izradi analiza potreba i da se na osnovu nje uradi program stipendiranja studenata, u skladu sa ekonomskim potrebama društva, istakli su iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS-a, prenosi Oslobođenje.