Konkurs za stipendije na Univerzitetu u Melbourneu

Univerzitet u Melbourneu raspisuje konkurs za dodjelu stipendija domaćim i internacionalnim studentima koji se upišu na neki od ponuđenih studijskih programa na Univerzitetu.


U okviru fonda Margaret Harrap, Univerzitet u Melbourneu dodjeljuje stipendije domaćim i inostranim studentima, za akademsku 2020/2021. godinu. Stipendija iznosi 1000 dolara.

Advertisements

Kako biste postali aplikant potrebno je da se upišete ili da ste odveć upisani na neki od studijskih programa na Univerzitetu u Melbourneu. Neophodno je samo posjedovanje certifikata o besprijekornom znanju engleskog jezika.

Dokumentacija koja vam je potrebna za upis su kopije diplome, transkripta i CV. Kandidati će biti odabrani shodno finansijskoj potrebi.

Advertisements

Pregledu studijskih programa koji stoje u ponudi za upis, kako biste aplicirali, možete pristupiti putem linka.

Rok za aplikaciju je 31. oktobar 2020.

Detaljnije informacije potražite na www.unimelb.edu.au