Konkurs MONKS USK za dodjelu stipendija 2011/2012. godine

Konkurs Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK za dodjelu stipendija u 2011/2012. akademskoj godini.


ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta usk

Na osnovu Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija i subvencioniranju smještaja i ishrane u studentskim domovima redovnih studenata s područja Unsko-sanskog kantona, državljana Bosne i Hercegovine broj: 10-02-6522-1/08. od 25.06.2008. godine, (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 6/08.). Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

K O N  K U R S
za dodelu stipendija redovnim studentima sa podrucja Unsko-sanskog kantona

za akademsku 2011/12. godinu

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 150 stipendija studentima koji se prvi put upisuju na visokoškolsku ustanovu i redovnim studentima čije je prebivalište u Unsko-sanskom kantonu.

II

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Student prve godine svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnu diplomu (ovjerene kopije),
 • Student prve godine potvrdu da je redovno upisao godinu studija,
 • Učenik generacije potvrdu o proglašenju učenika generacije (ovjerenu kopiju),
 • Student starijih godina potvrdu da je prvi put upisao godinu studija i prosjek ocjena (original),
 • Kućnu listu sa svim članovima porodičnog domaćinstva,
 • Rješenje nadležnog centra za socijalni rad o primanju socijalne pomoći,
 • Potvrdu o pripadnosti porodici šehida, poginulog borca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, civilnih žrtava rata,
 • Potvrdu da je student bez roditeljskog staranja,
 • Potvrdu o mjestu prebivališta (CIPS),
 • Uvjerenje o prihodima za sve zaposlene članove domaćinstva (potvrde o prosjeku plaća, penzija, invalidnina iz oblasti BIZ-a, ili drugih socijalnh ustanova od kojih se prima redovna mjesečna naknada u zadnja tri mjeseca),
 • Uvjerenje za nezaposlene članove domaćinstva da se nalaze na evidenciji zavoda za zapošljavanje,
 • Ovjerenu izjavu da student nije korisnik stipendije drugog pravnog lica, ili korisnik stipendije iz budžeta Kantona.

Student koji ima potpisan ugovor sa Ministarstvom treba dostaviti potvrdu da je redovno upisao narednu godinu studija (original) do završetka konkursa.

III

Studenti kojima Vlada Unsko-sanskog kantona subvencionira troškove ishrane i smještaja u studentskim domovima, nemaju pravo na dodjelu stipendije.

Studenti koji su korisnici stipendije drugog pravnog lica ili koriste stipendiju iz budžeta Unsko-sanskog kantona, ne mogu biti korisnici stipendije ovog Ministarstva.

IV

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Dokumente slati na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Ulica Alije Đerzeleza broj 6
77000 Bihać

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne podliježe povratu.

(STUDOMAT.ba)