Konkurs Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj za dodjelu jednokratnih stipendija

Ukupna sredstva za stipendiranje studenata po ovom konkursu iznose 100.000 norveških kruna, odnosno 50 (pedeset) jednokratnih stipendija u iznosu od 2000 norveških kruna po studentu.


stipendije web1

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj je u toku mjeseca Ramazana i Bajrama 2017 godine organizovala akciju prikupljanja sredstava za stipendiranje studenata koji studiraju na javnim fakultetima na dodiplomskom studiju.

Advertisements

KONKURS
za dodjelu jednokratnih stipendija u školskoj 2017./18. godini.

Advertisements

Na konkurs se mogu javiti studenti dodiplomskih studija na javnim fakultetima koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • Redovni studenti koji prvi put upisuju novu akademsku 2017./18.g.;
 • Studiraju van mjesta stalnog boravka;
 • Nisu prva godina studija;
 • Najmanja prosječna ocjena iz predhodne godine studija: 7,00.
Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na web stranici IZ Bošnjaka u Norveškoj (www.izbih.no) dostaviti konkursnoj Komisiji, isključivo na e-mail: stipendije2017@izbih.no , sljedeće dokumente:
 • Molbu za stipendiju koja ne treba biti duža od jedne stranice i koja između ostalog sadrži sljedeće informacije: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stalnog boravka, adresu u gradu studiranja, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, prosjek ocjena, te ukratko o primanjima (visina primanja)/nezaposlenost članova porodice;
 • Uvjerenje o redovnom studiju sa fakulteta;
 • Izjavu da aplikant nije korisnik niti jedne druge stipendije;
 • Kućnu listu;
Prilikom raspodjele jednokratnih pomoći, konkursna komisija će obratiti pažnju na:
 • Zastupljenost studenata sa svih univerziteta u Bosni i Hercegovini;
 • Podjednaka zastupljenost svih fakulteta;
 • Zastupljenost studenata iz svih krajeva gdje žive Bošnjaci;
 • Starije godine studija i bolji prosjek;
 • Teška finansijska situacija aplikanta;
 • Višečlane porodice aplikanata;
Napomene:
 • Podjela pomoći na maksimalno jednog studenta u porodici;
 • Aplicirati mogu samo studenti na javnim/državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini;
 • Zadržite originale kod sebe u slučaju provjere navedenih informacija u aplikaciji od strane konkursne komisije;
 • Nepotpune i blagovremeno ne pristigle aplikacije neće se uzimati u razmatranje;
 • Nemojte slati aplikacije poštom.
Rok za prijem skaniranih molbi i dokumentacije je petak, 10.11.2017. na sljedeću e-mail adresu: stipendije2017@izbih.no
Rezultati konkursa će biti objavljeni na web stranici do kraja novembra 2017. godine.
(Stipendije.ba)