Konferencija “Studenti u susret nauci” – StES u Banjaluci

Studentski parlament Univerziteta u Banjaluci organizuje konferenciju “Studenti u susret nauci” – StES u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine. StES konferencija sa međunarodnim učešćem je vodeća naučno-stručna konferencija studenata, multidisciplinarnog karaktera.


StES 2

Cilj konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjene u parksi, te da se odrede pravci daljeg istraživanja. Ovo je prilika za unapređenje naučno-istraživački rad studenata, promovisanje naučnog duh akademske zajednice, te prilika za razmjenu mišljenja i sklapanje novih prijateljstva.

Dio ovogodišnje StES konferencije možete biti ili kao aktivni ili kao pasivni učesnik.

Kao aktivni učesnik prijavljujete Vaš rad koji ćete izlagati tokom konferencije. Sažeci i radovi su klasifikovani u šest naučnih oblasti: prirodne nauke, inžinjerstvo i tehnologija, medicinske i zdravstvene nauke, biotehničke i poljoprivredne nauke, društvene nauke i humanističke nauke.

Prijava rada dostavlja se na maternjem i engleskom jeziku, a mora da sadrži: naziv rada,  ime i prezime autora i koautora, univerzitet i fakultet sa kojeg dolazi student,  ime, prezime, zvanje i titula mentora, e-mail odgovornog autora, tematska oblast rada, apstrakt rada (do 250 riječi) i ključne riječi (3 – 6 riječi).

Svoje radove/prijave pošaljite putem e-mail adrese: paper.stes@unibl.org najkasnije do 10. oktobra 2017. godine. Radovi će biti recenzirani, a radovi koji prođu recenziju biće objavljeni u Zborniku radova StES 2017. Zbornik radova biće objavljen neposredno prije konferencije.

StES 1

Organizator StES konferencije je Studentski parlemant Univerziteta u Banjaluci u saradnji sa Univerzitetom u Banjaluci. Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Za sve one koji nisu stigli pripremiti svoj naučni rad ili apstrakt, nedostaje im vremena za kvalitetnu pripremu prezentovanja, a ipak ih zanima kako će to sve da izgleda, ostaje otvoren poziv za učešće kao pasivni učesnik. To znači da ostvarujete sva prava i pogodnosti i da ste učesnik ovogodišnjeg StES-a, ali da nemate obavezu pisanja, slanja i predstavljanja Vašeg rada.

Možete se prijaviti putem e-maila: participations.stes@unibl.org Prijava treba da sadrži: ime i prezime, datum i godinu rođenja, univerzitet i fakultet sa kojeg dolazite, godinu studija i odsjek i kontakt podatke (broj telefona, e-mail).

Više informacija o konferenciji, prijavi radova i učešću možete dobiti na internet stranici StES-a: www.stes.unibl.org, putem e-mail adrese: stes@unibl.org ili na brojeve telefona: +387 51 321 188; +387 65 217 387; +387 65 637 200.

#StES17UNIBL  #PoweredbyScience

(STUDOMAT.ba)