Je li riješeno pitanje nastave na fakultetima medicinske grupacije Univerziteta u Sarajevu?

Studenti fakulteta medicinske grupacije objasnili trenutnu situaciju vezanu za njihove probleme sa nastavom od početka akademske 2020/21. godine.


Protesti 1

Studenti fakulteta medicinske grupacije oglasili su se na Facebook. stranici Borba za studentska prava 2020 i objasnili trenutnu situaciju vezanu sa probleme sa nastavom koje su imali od početka akademske 2020/21. godine.

Studenti medicinske grupacije UNSA: Nakon 33 dana borbe i dalje nema nastave

Klinička i pretklinička nastava na fakultetima medicinske grupacije

U proteklom periodu je postignut dogovor o angažmanu nastavnika sa drugih organizacionih jedinica i visokoškolskih ustanova. Na Senatu koji je održan u protekloj sedmici je usvojena izmijenjena lista nastavnika te je ovim alternativnim putem riješeno pitanje početka nastave. Sada preostaje određivanje modaliteta nadoknade nastave, na način da se održi kvalitet, ali svakako i da se nadoknada prilagodi kapacitetima studenata.

Smatramo da je na ovaj način riješeno pitanje nastave koja se odnosi na tekući semestar, ali da je neophodno dalje raditi na rješavanju uzroka koji je do ovog problema doveo. Smatramo da studentima trebaju biti na raspolaganju svi naučni i prostorni kapaciteti obzirom da je naša nastava dragocjena i da nikada ne smije ponovo biti dovedena u pitanje.

Finansijska podrška najboljim studentima i smanjenje školarina za sve studente

Ova dva pitanja su gotovo u potpunosti nadležnost Vlade Kantona Sarajevo i njenih resora. Usljed izmjene vlasti u Kantonu Sarajevu, primorani smo sačekati formiranje nove Vlade KS kako bismo borbu za ova pitanja nastavili.

Od Vlade Kantona Sarajevo i njenih resora očekujemo maksimalan senzibilitet kada su u pitanju studenti i studentski problemi. Vladajuće strukture moraju na umu imati da su studenti budući nosioci ovog društva i da ulaganjem u studente i u obrazovanje dikretno ulažemo u našu budućnost!

Borba za studentska prava 2020 – dan 59.

Trenutna situacija po svakom od naša 4 problema je sljedeća:

•Klinička i…

Objavljuje Borba za studentska prava 2020Srijeda, 23. prosinca 2020.