Studenti medicinske grupacije UNSA: Nakon 33 dana borbe i dalje nema nastave

Rješenja za studente nema i nakon 33 dana borbe.