Javni poziv za sudjelovanje na radionici u sklopu projekta “Reci NE predrasudama“ u Sarajevu

Neformalna grupa mladih poziva mlade u dobi od 18 do 25 godina s područja grada Sarajeva da se prijave na radionicu koja će se održati u sklopu projekta -Reci NE predrasudama- koji se finansira iz programa Fondacije Humanost u akciji BiH pod nazivom -Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima-.


Humanity in action cover

Neformalna grupa mladih poziva mlade u dobi od 18 do 25 godina s područja grada Sarajeva da se prijave na radionicu koja će se održati u sklopu projekta “Reci NE predrasudama“ koji se finansira iz programa Fondacije Humanost u akciji BiH pod nazivom “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”.

Više detalja o ovom programu naći ćete na linku: hiabih.wix.com.

Radionica će se održati u subotu, 10. maja 2014. godine s početkom u 10:00 sati na Fakultetu političnih nauka u Sarajevu, ul. Skenderija 72.

Ciljevi radionice:

Sudionici će steći znanja o tome što su predrasude i kako one određuju ljudsko ponašanje; o tome da predrasude i stereotipi često dovode do kršenja i uskraćivanja prava; osvješćivanje ličnih predrasuda; razvijanje spremnosti da se prihvate razlike među pojedincima; razvijanje spremnosti za preispitivanjem vlastitih stavova.

Struktura radionice:

  • 10:00 – 12:00 Predavanje
  • 12:00 – 13:00 Ručak
  • 13:00 – 14:00 Interaktivni dio
  • 14:00 – 15:00 Završna aktivnost

Predavači:

  • Mr. sci. Osmić Amer, viši asistent na FPN-u
  • Članovi neformalne grupe

Napomena: Sudjelovanje na radionici je besplatno, a organizator pokriva troškove radionice, zahvalnice i ručak. Zbog ograničenih mjesta, prijave s imenom, prezimenom i godištem potrebno je izvršiti najkasnije do 28.04.2014. godine na e-mail: mahir-sijamija@hotmail.com

(STUDOMAT.ba)