Javni poziv omladinskim udruženjima za članstvo u Vijeću mladih Općine Stari Grad

Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo je krovna organizacija omladinskih udruženja sa područja ove Općine i trenutno okuplja 10 nevladinih organizacija.


vijece mladih opcine stari grad sarajevo

Članice Vijeća su: Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, Centar za društveno obrazovanje mladih, Centar za razvoj internet medija eMreža, Grupa za razvoj društvenog poduzetništva, Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR BIH, Omladinska novinska asocijacija u BiH, Udruženje Metamorfoza, Udruženje za promociju omladinskog aktivizma POMAK, Udruženje “Mlade snage- Youth Force ” i Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator.

Da bi udruženje postalo članica Vijeća mladih bitno je da dobije naklonost Skupštine, koju čini 30 mladih. Četvrta redovna skupština Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo će se održati 23.05.2016. godine, a svoj zahtjev za članstvo dostavite najkasnije do 09.05.2016. godine putem e-maila: vijece.mladih.stari.grad@hotmail.com, poštom ili lično na adresi Mula Mustafe Bašeskije 7/-1 (Kvadrant XII, zgrada Agencije Anadolija).

Zanime te šta tvoje udruženje dobija svojim članstvom u Vijeću mladih?

  • Vijeće mladih je osnovano prema Zakonu o mladima FBiH s ciljem da se omladinska udruženja uvežu i zajednički rade na unaprijeđenju položaja mladih. Svojim članstvom u Vijeću postaješ dio mreže koju trenutno čini 10 organizacija.
  • Kancelarija za mlade je prostor za mlade, koja je osnovana prema Zakonu o mladima. Kancelarija se prostire na preko 100m2, ima 7 uredskih prostora i opremljenu Konferencijsku salu. Ovaj prostor namjenjen je upravo udruženjima članicama.
  • Predstavnici/e Vijeća mladih su i članovi/ice Komisije za mlade u Općini Stari Grad i tamo kroz radna tijela Općine donose važne odluke koje se tiču mladih, kao što je Grant za mobilnost mladih koji su formirali upravo kroz ovo tijelo.
  • Vijeće mladih Općine je to koje čini Vijeće mladih Kantona Sarajevo, a Kantonalno vijeće mladih je dio Vijeća mladih Federacije. Sve su ovo koraci ka osnivanju jedne mreže omladinih organizacija na nivou države. Svako vijeće mladih, na bilo kojam nivou, dužno je da kroz mehanizme djelovanja tog nivoa vlasti traži potpuno poštivanje i provođenje Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

​Poziv je otvoren za sva omladinska udruženja sa područja Općine Stari Grad, a detalje o roku, kriterijima i načinu prijave možete pročitati u priloženom dokumentu.

Više o našim projektima i aktivnostima možete saznati na zvaničnoj Facebook stranici: Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo.

(STUDOMAT.ba)