Javni konkursi Ministarstva prosvjete i kulture RS-a za dodjelu stipendija za 2018. godinu

Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a za dodjelu stipendija za 2018. godinu raspisalo ej Javne konkurse za dodjelu stipendija za 2018. godinu.


stipendije ilustracija

JAVNI KONKURS za dodjelu 15 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: studenti sa invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica).

JAVNI KONKURS za dodjelu 236 stipendije studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: ostali studenti prvog ciklusa studija).

JAVNI KONKURS za dodjelu 70 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: studenti studija u inostranstvu prvog, drugog i trećeg ciklusa).

JAVNI KONKURS za dodjelu 730 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: uspješni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija).

JAVNI KONKURS za dodjelu 19 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: studenti prvog sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske).

Krajnji rok za prijavu na konkurse je 19. decembar 2017. godine.

Napomena: Kompletnu dokumentaciju i konkurse možete preuzeti ovdje.