Italijani tvrde da su diplomirali u Goraždu, Komora im ne da licence za rad

Više od 80 Italijana završilo je Fakultet zdravstvenih studija - smjer fizioterapija na Internacionalnom Univerzitetu Goražde, ali im Komora zdravstvenih tehničara svih profila (KZTFBiH) odbija izdati licence za rad na području Federacije Bosne i Hercegovine zbog sumnje u u regularnost studija i niza utvrđenih nepravilnosti.


Foto: Faktor.ba

Iz Komore tvrde da im se 24. maja ove godine obratila predsjednica Udruženja za fizioterapiju (UFFBiH) Mirjana Dujmović, sa zahtjevom da Komora zdravstvenih tehničara objasni grupi građana Republike Italije da su oni nadležni da izdavanje licence za rad, piše Faktor.

Advertisements

– Iz nekog razloga, grupa građana Italije među kojima nijedno od njih ukupno 86 nema ni porijeklo sa područja BiH, tražilo je da im UFFBiH temeljem toga da su završili četverogodišnji, neki od njih trogodišnji studij za zvanje ”Bachelor fizikalne terapije”, izda odobrenje za samostalan rad-licencu za područje FBiH, kazali su za Faktor iz KZTFBiH, pojašnjavajući da samo Komora vrši licenciranje sva tri nivoa obrazovanja iz oblasti fizioterapije za područje Federacije BiH.

Foto: Faktor.ba

Nadalje, UFFBiH je Komori ustupio i svu dokumentaciju koju su Italijani dostavili.

– Komisija za licenciranje KZTFBiH je odmah utvrdila da postoje mnoge nejasnoće i nepravilnosti ali i nakon nekoliko puta ponovljenog zahtjeva da se dostavi i ostala potrebna dokumentacija za licenciranje stranih državljana u BiH, oni su svaki put izbjegavali odgovoriti na ta pitanja, a kamoli da dokumentaciju dostave. Također su, pozivajući se na određene protokole EU, insistirali na tome da je KZTFBiH obavezna da im izda licence bez prethodno položenog stručnog ispita – državnog ispita pred Komisijom ministarstva zdravstva FBiH. Tvrdili su, i to izričito, kako su studij obavili i završili na Internacionalnom univerzitetu Goražde, u skladu sa programskim studijem na italijanskom jeziku koji je odobrilo kantonalno ministarstvo (nije precizirano koje ministarstvo), kazali su za Faktor iz Komore zdravstvanih tehničara.

Osim navedenih nepravilnosti i nejasnoća, ističu, Komora je odmah izrazila sumnju u vjerodostojnost ovih diploma jer niko iz KZTFBiH koja ima odbor za fizioterapiju, kao i stotine fizioterapeuta iz cijele FBiH, RS i Distrikta Brčko, nije bio upoznat sa time kako profesori iz Italije dolaze, žive i rade u Goraždu vodeći trogodišnji, odnosno četverogodišnji studij.

– Komora nije institucija čiji je posao utvrđivanje vjerodostojnosti diploma, ali licenca se izdaje isključivo u skladu sa pravilima i preduslovima koje je donijelo Ministarstvo zdravstva FBiH, a koje u smislu preduslova, ova grupa od 86 osoba koja traži licencu od KZTFBiH ne dostavljajući ostatak potrebne dokumentacije, nikako ne ispunjava, kazali su.

Advertisements

Godišta rođenja 86 Italijana, koji tvrde da su završili Fakultet zdravstvenih studija na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu, kreću se od 1945. do 1999.

Većina njih, prema saznanjima Komore zdravstvenih tehničara, diplome nikada nije dobila i zbog toga im nisu ni dostavljene kao jedan od preduslova za izdavanje licence, dok za one kojima su diplome dostavili, izgledaju kao da su ih izdale dvije različite visokoobrazovne ustanove iz dvije različite države.

Naime, na nekim diplomama gdje je kao dekan potpisana prof.dr Suada Heljić i kao rektor prof.dr Hajriz Bećirović je upisano sve što treba, a to je: dan završetka studija, ciklus studiranja, trajanje po semestrima/godinama, fakultet, broj ostvarenih ECTS bodova, datum i mjesto izdavanja i broj diplome. Na nekim diplomama koje potpisuje generalni sekretar Melvedin Jašarević sa jedne strane i prof. dr Salvatore G.M. Messina u svojstvu rektora sa druge strane, osim akademske godine i datuma i mjesta izdavanja nema upisano ništa drugo iako je naziv i izgled diplome identičan.

Uslijed nedostavljanja dokumentacije od strane opisane grupe građana, Faktor se obratio Internacionalnom Univerzitetu Goražde, nakon čega su preusmjereni na jednu od osnivačica ove ustanove, Elmu Brutus.

Dostavili su zvaničan zahtjev za njihovo očitovanja, uz spisak imena, prezimena i drugih podataka za svih 86 osoba koji su im se po ovom osnovu javili iz Republike Italije.

Odgovor Internacionalnog Univerziteta stigao je 8. juna ove godine i u njemu se jasno naglašava da nijedno od tih 86 osoba, nije nikada studiralo na ovom univerzitetu, da nisu evidentirani u studentskoj službi niti su diplomirali na istom.

– KZTFBiH neće izdati licence za koje nisu zadovoljeni svi zakonom definisani preduslovi. Neće to uraditi ni za ovu grupu stranih državljana, čak i da nam Internacionalni Univerzitet Goražde nikad nije ni odgovorio na naša pitanja ili da je potvrdio njihovo studiranja i diplomiranje kod njih, poručili su iz Komore zdravstvenih tehničara.