Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

A za sve one koji žele okušati svoju poslovnu sreću izvan granica matične države ili na to jednostavno budu prisiljeni, ovi podaci bi im mogli biti od velike koristi. Predstavljamo rang-listu 13 zemalja sa razvijenim privredama, koje su u mogućnosti da zaposle radnike, u skladu s nivoom njihovog obrazovanja.

One su rangirane na osnovu nekoliko sljedećih faktora: ekonomska stabilnost, preduzetnička klima, jednakost dohotka, inovacija, progresivnost i slično:

1. Kina

2. Njemačka

3. Sjedinjene Američke Države

4. Velika Britanija

5. Kanada

6. Japan

7. Južna Koreja

8. Švedska

9. Rusija

10. Saudijska Arabija

11. Holandija

12. Danska

13. Singapur

(BIZlife.rs)