Ipak povećane cijene studiranja na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

Upisnine za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija iznosit će 300 umjesto dosadašnjih 100 maraka.


Upisnine za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija iznosit će 300 umjesto dosadašnjih 100 maraka.

Advertisements

Vlada KS usvojila je izmjene i dopune Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerzitata u Sarajevu, koja se odnosi na izmjene cijena troškova na Medicinskom fakultetu. Odluka je donesena nakon što je Medicinski fakultet pokrenuo inicijativu za ove izmjene zbog povećanja troškova studija.

Za prijemni ispit na ovom fakultetu, umjesto dosadašnjih 400, studenti će plaćati 100 KM, a upisnine za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija iznosit će 300 umjesto dosadašnjih 100 maraka.

Advertisements

Za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta, a obnavljanju godinu, upisnina će umjesto 200 iznositi 800 KM, dok će se prijava i odbrana magistarskog rada plaćati po 300 maraka. Izmjene se odnose i na redovne studente koji sami snose troškove studiranja na Medicinskom fakultetu, pa će za prvi ciklus studija morati izdvojiti 6.000 umjesto dosadašnjih 3.000 KM. Ova izmjena se odnosi kako na studente iz BiH tako i na studente koji nemaju državljanstvo BiH, uključujući i one koji dolaze s prostora bivše Jugoslavije.

 (STUDOMAT.ba)