Institut za razvoj mladih KULT traži koordiniranu brigu o mladima u KS

U petak, 20.12.2019. godine održana je treća tematska sjednica Skupštine KS na kojoj se govorilo o položaju i potrebama mladih u Kantonu Sarajevo. Zastupnicima Skupštine KS predstavljena je Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih KS, Strategija prema mladima KS i Akcioni plan za period 2019-2021. godina.


IMG 3886

Skupštini se obratio i gosp. Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT, koji je naglasio da je neophodna koordinirana briga o mladima svih resornih ministarstava i ustanova u programima i oblastima koje se tiču mladih.

Kanton Sarajevo ispunjava značajan dio Zakona o mladima FBiH, međutim neophodno je da provedba prve Strategije prema mladima bude koordinirana i da naglasak bude na rezultatima, a ne na aktivnostima. Također, veoma je važno da se prati uspješnost provedenih mjera i u slučaju slabije učinkovitosti da se mjere i aktivnosti prilagode stvarnim potrebama mladih na terenu, zaključio je gosp. Bešić.

Skupštini su predstavljena izdvajanja Vlade KS u 2019. godini, ali i planovi i budžetska predviđanja za 2020. godinu. Osim Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, nijedno drugo ministarstvo nema osobe zadužene isključivo za pitanja mladih zbog čega je usuglašen stav da u Vladi KS ne postoji dovoljno kapaciteta za kvalitetniju provedbu politika prema mladima. S druge strane Kanton Sarajevo je tek treći kanton u FBiH koji ima usvojenu Strategiju prema mladima i jedan do vodećih kantona kada je riječ o poštivanju zakonskih odredaba Zakona o mladima FBiH.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Kantonu Sarajevo živi 83.805 mladih, koji čine nešto više od 20% ukupnog stanovništva Kantona, dok se za programe usmjerene prema mladima izdvaja manje od 1,5% sredstava iz budžeta zbog čega je neophodno da se potrebe mladih u narednim godinama prepoznaju i u budžetu.

(STUDOMAT.ba)